Nowości:

Paradoks Giffena

Paradoks Giffena

Odstępstwem od podstawowej zasady ekonomii, mówiącej o tym, że w momencie kiedy cena rośnie, to popyt maleje jest paradoks Giffena. Paradoks ten mówi o tym, że w momencie kiedy cena danego dobra rośnie, to popyt na nie się nie zmienia. Paradoks ten dotyczy dóbr podstawowych, takich jak chleb, mąka czy ziemniaki. Jak wiadomo, obojętnie ile by te produkty nie kosztowały, to są one potrzebne każdej rodzinie do funkcjonowania. W takim razie, nawet w momencie kiedy cena takiego dobra rośnie, to popyt na nie się nie zmienia. Dotyczy to więc przede wszystkim osób o niskim statusie materialnym. Dobra podstawowe, zawsze będą potrzebne, dlatego też nawet jeśli ich cena się zmienia to nie zaprzestaniemy ich kupowania. Inaczej jest w przypadku takich dóbr jak przykładowo ubrania czy jakieś nowe nowinki technologiczne. Jeżeli cena takich dóbr jest wysoka, to zwyczajny konsument ich nie kupuje. Nie są mu one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, tak więc w wyniku zmiany ceny rezygnuje z takiego dobra. Ekonomia więc obejmuje również wyjątki od podstawowych praw nią rządzących.