Nowości:

Kancelaria radcy prawnego Pro-Iustitia

Kancelaria radcy prawnego Pro-Iustitia

Radca prawny – kto to taki?

Radcą prawnym może zostać wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie prawnicze, czyli na ogół osoba, której udało się ukończyć jakieś studia prawnicze na wyższej uczelni. Aby świeżo upieczony absolwent mógł jednak stać się pełnoprawną częścią grona radców prawnych, musi on spełnić kilka dodatkowych wymagań, z których to najważniejsze będzie polegać na odbyciu i pozytywnym ukończeniu aplikacji radcowskiej oraz przejściu przez kluczowy egzamin zawodowy, z którego należy otrzymać wskazaną ilość punktów, aby można było mówić o jego pozytywnym zdaniu.

Ciekawe jest jednak to, że wbrew temu, co można by sądzić na podstawie podanych przed chwilą informacji, czasami kancelaria radcy prawnego Pro-Iustitia jest w stanie zatrudnić osoby nieposiadające kierunkowego wykształcenia, albowiem w ostatnim czasie powstało kilka nowych dróg zawodowych, jakimi też można podążyć, by zdobyć wymarzony zawód. Niezbędna jest jednak olbrzymia wiedza prawnicza. Prawem trzeba się po prostu interesować, aby móc się nim zajmować na co dzień. Uprawnienia, jakimi dysponują radcowie prawni, są wskazywane przez ustawę z 1982 roku. Każdy, kto myśli o tym, by samemu zostać radcą, z tą ustawą na pewno powinien się dokładnie zapoznać.