Nowości:

Jakie są działy kryptologii?

Jakie są działy kryptologii?

Jakie są działy kryptologii?

Kryptologia to jedna z dziedzin, jakie kryje w sobie informatyka. Jest to bowiem nauka zajmująca się opracowywaniem sposobu szyfrowania informacji, a do tego celu wykorzystuje nowoczesne komputery oraz działające na nich programy. Dwa zasadnicze działy kryptologii to kryptografia i kryptoanaliza. Pierwsza z nich dotyczy sposobu utajniania informacji, zaś druga opracowuje metody łamania gotowych szyfrów. Podstawowe operacje dokonywane na informacjach w ramach kryptologii to zatem szyfrowanie i deszyfrowanie. Nie są to oczywiście jedyne obszary zainteresowań tej dziedziny, spore znaczenie ma bowiem również dbanie o bezpieczeństwo szyfrowanych informacji. Tworzone są techniki ich uwierzytelniania, czyli potwierdzania prawdziwości oraz dbanie o integralność informacji, czyli o to, by podczas procesu szyfrowania nie został zagubiony kluczowy sens, który jest właśnie na tyle ważny, że wymaga utajnienia. Ważnym elementem tej nauki są także badania nad kryptosystemami, czyli metodami szyfrowania, wraz z wykorzystywaniem do tego komputerowego oprogramowania.