Nowości:

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Otwarcie granic związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej stworzyło także nowe szanse dla polskich przedsiębiorców. Otwarty europejski rynek sprawił, że polskie firmy nawiązują współpracę międzynarodową i realizują usługi poza granicami kraju.

Taka sytuacja wymusiła delegowanie pracowników do pracy za granicą, a w takich przypadkach zasady regulujące sprawę wynagrodzeń są inne niż w Polsce.
W rezultacie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych to kwestia, na jaką należy zwrócić szczególną uwagę. Uniknięcie błędu w tej materii pozwoli uniknąć konsekwencji, na przykład w postaci pozwu ze strony zatrudnionego. Tyczy się to również wszelkich instytucji kontrolnych, na przykład Państwowej Inspekcji Pracy czy Urzędu Skarbowego.
W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócić się o pomoc do doradcy finansowego, specjalizującego się w sprawach prac.
Prawidłowe zastosowanie zasad wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą wpływa także na pozytywny wizerunek pracodawcy. Jest to szczególnie ważne w przypadku działalności na skalę międzynarodową.