Nowości:

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Rodzaje windykacji

Polubowne metody odzyskiwania długów

Zanim wkroczy się na drogę sądową, przepisy kodeksu postępowania cywilnego wymagają podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu lub poddania się mediacji. Wskazuje się, iż przed skierowaniem sprawy do sądu należy wezwać dłużnika do zapłaty i zakreślić dodatkowy termin do spełnienia świadczenia. W toku polubownego załatwienia sprawy dłużnik może wynegocjować dla siebie lepsze warunki spłaty, z czego dłużnicy często korzystają. Windykacja polubowna to niewątpliwie dobry sposób rozwiązywania sporów.

Co gdy dłużnik w dalszym ciągu odmawia zapłaty?

Konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jest to bardzo niekorzystny sposób windykacji, z uwagi na zwiększenie długu w postaci kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. W przypadku uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku, sprawę należy skierować do komornika, co również zwiększy koszty windykacji. Stąd też windykacja sądowa dla dłużnika jest bardzo kosztownym sposobem rozwiązywania sporów.