Nowości:

Powiernictwo inwestycyjne

Powiernictwo inwestycyjne

Powiernictwo inwestycyjne to szansa bezpiecznego ulokowania swojego kapitału. Korzystają z niego zarówno osoby prywatne jak i fizyczne. Usługi powiernicze znajdują się w ofercie większości banków oraz wielu instytucji finansowych działających na terenie naszego kraju. Korzystają z nich spółki, brokerzy, towarzystwa finansowe oraz wiele innych podmiotów gospodarczych. Umowy powiernicze by były uznawane za ważne powinny w sobie zawierać kilka elementów, które trzeba uznać za niezbędne. Oczywiście nie może w nim zabraknąć najważniejszego czyli celu powiernictwa. Dokładnie zostaje także określona pozycja prawna powiernika oraz wyszczególniony jego zakres działań. Umowa składa się jeszcze z kilku innych podpunktów. Jednym z nich powinien dokładnie opisywać kwestię zobowiązania powierzającego do zwrotu poniesionych przez powiernika wydatków. Oprócz tego jeden z zapisów musi być poświęcony obowiązkowi informowania powierzającego na bieżąco o wszystkich działaniach powiernika mających kluczowy wpływ na dalsze losy wkładu.