Nowości:

Kredyty

Kredyty

Banki osiągają zyski przede wszystkim dzięki emisji kredytów. W tabeli 10.1 około 68% aktywów bankowych ma postać kredytów, które w ostatnich latach przynosiły ponad połowę przychodów banków. Kredyty są zobowiązaniami osoby fizycznej lub prawnej, która je otrzymała, a jednocześnie aktywami banku, któremu przynoszą dochody. Kredyty są zwykle mniej płynne niż inne aktywa, ponieważ nie można zamienić ich na gotówkę przed upływem terminu płatności. Jeżeli bank udzieli rocznego kredytu, nie może odzyskać swoich środków dopóki po upływie roku kredyt nie stanie się wymagalny. Kredyty obciąża również wyższe niż inne aktywa ryzyko niewypłacalności. Ze względu na brak płynności i wysokie ryzyko kredyty są dla banków źródłem najwyższych zysków. Poza tym banki handlowe udzielają kredytów konsumpcyjnych i pożyczają sobie nawzajem. Wśród pożyczek międzybankowych dominują kredyty overnight udzielane na rynku funduszy federalnych. Podstawowa różnica między bilansami różnych instytucji depozytowych polega przede wszystkim na rodzaju kredytów, w jakich instytucje te specjalizują się. Na przykład kasy pożyczkowo-oszczędnościowe i kasy wzajemnej pomocy specjalizują się w kredytach hipotecznych na budownictwo mieszkaniowe; spółdzielcze instytucje kredytowe udzielają przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych.

0 Comment

  1. ubezpieczenia domu konstancin
    /

    Fajna szata graficzna.

Comments are closed.