Nowości:

Ekonomia

Ekonomia

Jedną z nauk społecznych, bez której nie można wyobrazić sobie naszego życia jest ekonomia. Jest to nauka opisująca i analizująca produkcję, oraz dystrybucję wszelkich dóbr. Ekonomia pomimo tego, iż posługuje się aparatem matematycznym, nie należy do nauk ścisłych. Ekonomia mówi nad o tym, jak społeczeństwo decyduje o wytwarzaniu różnego rodzaju dóbr, oraz dzieleniu ich na konsumpcję. Nauka ta dzieli się również na działy, takie jak mikroekonomia, która mówi o tym jak gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa działają na konkretnych rynkach, oraz na makroekonomię, która skupia się na badaniu całej gospodarki. W dzisiejszych czasach ekonomiści dużą uwagę zwracają na handel międzynarodowy. Dzięki temu wyróżnia się kolejny dział ekonomii, nazywany międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Dział ten mówi o wpływach międzynarodowej wymiany handlowej na gospodarkę państwa, oraz  gospodarkę światową. Ekonomia była i jest bardzo ważną dziedziną nauki i w zasadzie nie możemy się obyć bez jej istnienia.