Nowości:

Ekonomia jako nauka poznawcza

Ekonomia jako nauka poznawcza

Aby jakaś dziedzina ludzkiej działalności mogła zostać uznana za naukę, musi wykształcić swoje instrumenty poznawcze. Każda nauka ma swój przedmiot oraz metody badawcze, które prowadzą do formułowania podstawowych dla tej nauki praw. Oczywiście ekonomia nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Najprościej rzecz ujmując jest to nauka o procesach gospodarczych, które ekonomiści próbują opisać i poznać. Innymi słowy celem nauk ekonomicznych jest zbadanie czynników wpływających na gospodarkę oraz ich wzajemnych zależności.

Badamy stopy procentowe, inflację, wpływ wysokości podatków na ich ściągalność i efektywność. Czy podnosząc podatki nie rozwijamy nadmiernie szarej strefy? Gdzie jest granica między podatkiem, którzy ludzie będą jeszcze płacić, a daniną, przed którą będą za wszelką cenę chcieli uciec? Ja to wszystko wpływa z kolei na bezrobocie, na skłonność ludzi do aktywnego udziału na rynku pracy – czyli kiedy i komu się po prostu opłaca pracować? Rynek i zależności makro i mikroekonomiczne te procesy reguluje, a  nauka próbuje je poznać i opisać.